Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:19
8 08:14
9 09:29
10 10:24
11 11:19
12 12:14
13 13:09
14 14:14
15 15:04 15:59
16 16:54
17
18 18:09
19 19:04 19:59
20 20:54