Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
9η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:22
8 08:17
9 09:32
10 10:27
11 11:22
12 12:17
13 13:12
14 14:17
15 15:07
16 16:02 16:57
17
18 18:12
19 19:07
20 20:02 20:57