Πρόγραμμα Στάσης

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
14η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:15
8 08:10
9 09:25
10 10:20
11 11:15
12 12:10
13 13:05
14 14:10
15 15:00 15:55
16 16:50
17
18 18:05
19 19:00 19:55
20 20:50