Πρόγραμμα Στάσης

543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:00 06:45 06:00 06:30
7 07:00
8 08:25
9 09:40 09:05
10 10:30 10:05 10:45
11
12 12:00 12:45 12:10 12:50
13 13:30 13:30
14 14:15 14:10
15 15:50 15:35
16 16:15 16:55
17 17:20
18 18:40
19 19:05 19:20
20 20:55 20:00