Πρόγραμμα Στάσης

543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΚΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:33 06:33
7 07:18 07:03 07:33
8 08:58
9 09:38
10 10:13 10:38
11 11:03 11:18
12 12:33 12:43
13 13:18 13:23
14 14:03 14:48 14:03 14:43
15
16 16:23 16:08 16:48
17 17:53 17:28
18
19 19:38 19:13 19:53
20 20:33
21 21:28