Πρόγραμμα Στάσης

543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΛΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:05 06:50 06:05 06:35
7 07:05
8 08:30
9 09:45 09:10
10 10:35 10:10 10:50
11
12 12:05 12:50 12:15 12:55
13 13:35 13:35
14 14:20 14:15
15 15:55 15:40
16 16:20
17 17:25 17:00
18 18:45
19 19:10 19:25
20 20:05
21 21:00