Πρόγραμμα Στάσης

543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:15 06:15 06:45
7 07:00 07:15
8 08:40
9 09:55 09:20
10 10:45 10:20
11 11:00
12 12:15 12:25
13 13:00 13:45 13:05 13:45
14 14:30 14:25
15 15:50
16 16:05 16:30
17 17:35 17:10
18 18:55
19 19:20 19:35
20 20:15
21 21:10