Πρόγραμμα Στάσης

543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
3η ΟΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:02 06:47 06:02 06:32
7 07:02
8 08:27
9 09:42 09:07
10 10:32 10:07 10:47
11
12 12:02 12:47 12:12 12:52
13 13:32 13:32
14 14:17 14:12
15 15:52 15:37
16 16:17 16:57
17 17:22
18 18:42
19 19:07 19:22
20 20:57 20:02