Πρόγραμμα Στάσης

543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΔΑΠ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:20 06:20 06:50
7 07:05 07:20
8 08:45
9 09:25
10 10:00 10:50 10:25
11 11:05
12 12:20 12:30
13 13:05 13:50 13:10 13:50
14 14:35 14:30
15 15:55
16 16:10 16:35
17 17:40 17:15
18
19 19:25 19:00 19:40
20 20:20
21 21:15