Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
1η ΟΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:46 07:46
8 08:36
9
10
11 11:16 11:31
12
13
14 14:51
15 15:01
16 16:36
17 17:56
18 18:21
19 19:51
20
21 21:31