Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
1η ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:04 08:54 08:04
9
10
11 11:34 11:49
12
13
14
15 15:19 15:09
16 16:54
17
18 18:39 18:14
19
20 20:09
21 21:49