Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
2η ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:05 08:55 08:05
9
10
11 11:35 11:50
12
13
14
15 15:20 15:10
16 16:55
17
18 18:40 18:15
19
20 20:10
21 21:50