Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
ΜΕΓΑΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:03 08:53 08:03
9
10
11 11:33 11:48
12
13
14
15 15:18 15:08
16 16:53
17
18 18:38 18:13
19
20 20:08
21 21:48