Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
ΧΡΥΣΑΠΠΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:02 08:52 08:02
9
10
11 11:32 11:47
12
13
14
15 15:17 15:07
16 16:52
17
18 18:37 18:12
19
20 20:07
21 21:47