Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
3η ΟΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:47 07:47
8 08:37
9
10
11 11:17 11:32
12
13
14 14:52
15 15:02
16 16:37
17 17:57
18 18:22
19 19:52
20
21 21:32