Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
ΠΕΡΟΙΒΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:58 07:58
8 08:48
9
10
11 11:28 11:43
12
13
14
15 15:13 15:03
16 16:48
17
18 18:33 18:08
19
20 20:03
21 21:43