Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΗΜΗΤΡΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:04 08:09
9 09:04
10
11 11:44 11:54
12
13
14
15 15:29 15:19
16
17 17:04
18 18:39 18:24
19
20 20:19
21
22 22:04