Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΗΦΙΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:05 08:10
9 09:05
10
11 11:45 11:55
12
13
14
15 15:30 15:20
16
17 17:05
18 18:40 18:25
19
20 20:20
21
22 22:05