Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΛΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:07 08:12
9 09:07
10
11 11:47 11:57
12
13
14
15 15:32 15:22
16
17 17:07
18 18:42 18:27
19
20 20:22
21
22 22:07