Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΛΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:08 08:13
9 09:08
10
11 11:48 11:58
12
13
14
15 15:33 15:23
16
17 17:08
18 18:43 18:28
19
20 20:23
21
22 22:08