Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:54 07:59
8 08:54
9
10
11 11:34 11:44
12
13
14
15 15:19 15:09
16 16:54
17
18 18:29 18:14
19
20 20:09
21 21:54