Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΖΑΚΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:58
8 08:58 08:03
9
10
11 11:38 11:48
12
13
14
15 15:23 15:13
16 16:58
17
18 18:33 18:18
19
20 20:13
21 21:58