Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:00 08:05
9 09:00
10
11 11:40 11:50
12
13
14
15 15:25 15:15
16
17 17:00
18 18:35 18:20
19
20 20:15
21
22 22:00