Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΕΓΑΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:52 07:57
8 08:52
9
10
11 11:32 11:42
12
13
14
15 15:17 15:07
16 16:52
17
18 18:27 18:12
19
20 20:07
21 21:52