Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΧΡΥΣΑΠΠΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:51 07:56
8 08:51
9
10
11 11:31 11:41
12
13
14
15 15:16 15:06
16 16:51
17
18 18:26 18:11
19
20 20:06
21 21:51