Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:02 08:07
9 09:02
10
11 11:42 11:52
12
13
14
15 15:27 15:17
16
17 17:02
18 18:37 18:22
19
20 20:17
21
22 22:02