Πρόγραμμα Στάσης

543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΔΑΠ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:59
8 08:59 08:04
9
10
11 11:39 11:49
12
13
14
15 15:24 15:14
16 16:59
17
18 18:34 18:19
19
20 20:14
21 21:59