Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΠΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:17
8 08:07 08:57
9 09:47
10 10:57
11 11:47
12 12:37
13 13:22
14 14:12
15 15:02 15:52
16
17 17:02 17:52
18 18:42
19 19:32
20 20:17