Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΟΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:18
8 08:08 08:58
9 09:48
10 10:58
11 11:48
12 12:38
13 13:23
14 14:13
15 15:03 15:53
16
17 17:03 17:53
18 18:43
19 19:33
20 20:18