Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:15
8 08:05 08:55
9 09:45
10 10:55
11 11:45
12 12:35
13 13:20
14 14:10
15 15:00 15:50
16
17 17:00 17:50
18 18:40
19 19:30
20 20:15