Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:31
8 08:21
9 09:11
10 10:01
11 11:11
12 12:01 12:51
13 13:36
14 14:26
15 15:16
16 16:06
17 17:16
18 18:06 18:56
19 19:46
20 20:31