Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΦΑΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:22
8 08:12
9 09:02 09:52
10
11 11:02 11:52
12 12:42
13 13:27
14 14:17
15 15:07 15:57
16
17 17:07 17:57
18 18:47
19 19:37
20 20:22