Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
2η Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:25
8 08:15
9 09:05 09:55
10
11 11:05 11:55
12 12:45
13 13:30
14 14:20
15 15:10
16 16:00
17 17:10
18 18:00 18:50
19 19:40
20 20:25