Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΠΑΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:28
8 08:18
9 09:08 09:58
10
11 11:08 11:58
12 12:48
13 13:33
14 14:23
15 15:13
16 16:03
17 17:13
18 18:03 18:53
19 19:43
20 20:28