Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΣΕΥΔΙΚΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:26
8 08:16
9 09:06 09:56
10
11 11:06 11:56
12 12:46
13 13:31
14 14:21
15 15:11
16 16:01
17 17:11
18 18:01 18:51
19 19:41
20 20:26