Πρόγραμμα Στάσης

560 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:30
8 08:20
9 09:10
10 10:00
11 11:10
12 12:00 12:50
13 13:35
14 14:25
15 15:15
16 16:05
17 17:15
18 18:05 18:55
19 19:45
20 20:30