Πρόγραμμα Στάσης

560 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΜΑΡΚΕΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:05 07:55
8 08:45
9 09:35
10 10:45
11 11:35
12 12:25
13 13:15
14 14:00 14:50
15 15:40
16 16:50
17 17:40
18 18:30
19 19:20
20 20:10