Πρόγραμμα Στάσης

560 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ
Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
6 06:00 06:50
7 07:40
8 08:30
9 09:20
10 10:30
11 11:20
12 12:10
13 13:00 13:45
14 14:35
15 15:25
16 16:35
17 17:25
18 18:15
19 19:05 19:55