Πρόγραμμα Στάσης

560 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΜΟΡΤΕΡΟ - ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΛ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:00 07:50
8 08:40
9 09:30
10 10:40
11 11:30
12 12:20
13 13:10 13:55
14 14:45
15 15:35
16 16:45
17 17:35
18 18:25
19 19:15
20 20:05