Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:26
8
9 09:06
10 10:26
11 11:46
12
13 13:06
14 14:26
15 15:46
16
17 17:06
18 18:41
19 19:56