Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΕΓΑΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:52)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
8 08:17
9 09:57
10
11 11:17
12 12:37
13 13:57
14
15 15:17
16 16:37
17 17:57
18
19 19:32
20 20:47