Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:38
8
9 09:18
10 10:38
11 11:58
12
13 13:18
14 14:38
15 15:58
16
17 17:18
18 18:53
19
20 20:08