Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:33
8
9 09:13
10 10:33
11 11:53
12
13 13:13
14 14:33
15 15:53
16
17 17:13
18 18:48
19
20 20:03