Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:32
8
9 09:12
10 10:32
11 11:52
12
13 13:12
14 14:32
15 15:52
16
17 17:12
18 18:47
19
20 20:02