Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:58
8
9 09:38
10 10:58
11
12 12:18
13 13:38
14 14:58
15
16 16:18
17 17:38
18
19 19:13
20 20:28