Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΗΜΗΤΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:40
8
9 09:20
10 10:40
11
12 12:00
13 13:20
14 14:40
15
16 16:00
17 17:20
18 18:55
19
20 20:10