Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΟΛΕΜΗ (ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
8 08:05
9 09:45
10
11 11:05
12 12:25
13 13:45
14
15 15:05
16 16:25
17 17:45
18
19 19:20
20 20:35