Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΙΡΟΥΑΡ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
7 07:54
8
9 09:34
10 10:54
11
12 12:14
13 13:34
14 14:54
15
16 16:14
17 17:34
18
19 19:09
20 20:24