Πρόγραμμα Στάσης

608 ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ]
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΡΗΓΙΛΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Σάββατο
25 25:051 25:351
26 26:051
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ) ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑ 608.