Πρόγραμμα Στάσης

608 ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ]
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Σάββατο
25 25:061 25:361
26 26:061
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ) ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑ 608.